Boje za drvo i metal

Temeljni antikorozivni i završni premazi
U sklopu ove grupe proizvoda za zaštitu i dekoraciju nudimo temeljne antikorozivne i završne premaze na brzosušivoj, alkidnoj i vodenoj osnovi.  Već prema Vašim potrebama možete pri odabiru završnih nijansi odabrati standardne gotove nijanse ili Vam možemo prema raspoloživim ral i ton kartama, iznijansirati točno traženi ton.  
Drvo i metal
materijali koji zahtijevaju posebnu zaštitu. Drvene površine je potrebno je zaštititi od propadanja uzrokovanih vlagom, gljivicama, insektima i drugim vanjskim činiocima. U ponudi su razne boje i lakovi koji štite i ujedno ukrašavaju drvene površine, odnosno imaju zaštitno-dekorativnu funkciju. Metalne površine je potrebno zaštititi od korozije, u tu svrhu nudimo zaštitne temeljne premaze, te sredstva za uklanjanje korozije, nakon kojih je potrebno površinu tretirati antikorozivnim premazima. Osim zaštitnih temeljnih premaza koji se nanose ispod završne dekorativne boje, postoje i boje koje ujedno imaju i zaštitnu i dekorativnu funkciju. Neke boje prilagođene su zaštitno dekorativnoj upotrebi i na drvenim i na metalnim površinama .