Impregnacije

Impregnacijom
postižemo bolju pripremu površine za daljnju obradu, bolje prijanjanje novog sloja boje, te njezin manji utrošak, a detaljne savjete oko impregniranja pojedinih površina, dobit ćete od našeg osoblja u prodavaonici. Ispravna priprema podloge prije ličenja je značajan faktor koji utječe na estetski izgled i funkcionalnost završnog naliča. Jedna od najvažnijih funkcija impregnacija za zidove je reguliranje upojnosti podloge. Izrazito upojne podloge «povući» će tekuću fazu iz boje ili žbuke te tako umanjiti njihovu zaštitnu i dekorativnu funkciju. Rezultat je veća potrošnja završnog naliča, slabija pokrivnost, nejednolika „flekava“ površina te površinsko brisanje i pucanje premaza. Primjenom impregnacije smanjiti će se i/ili ujednačiti upojnost podloge te učvrstiti stari nalič koji se kreda. Za unutarnje zidove i podove preporučujemo vodorazrjedive impregnacije s velikom moći prodiranja u podlogu, bez mirisa su i štetnih sastojaka, a njihova primjena je jednostavna. Kod bojenja novih i obnavljanja starih zidnih površina pravilna je priprema podloge jedan od najvažnijih faktora koji utječu na kvalitetu i lijep izgled završnog filma boje. S obzirom na to da impregnacija u podlogu duboko prodire, podlogu učvršćuje i smanjuje njenu upojnost te znatno povećava prianjanje unutarnjih kitova i zidnih boja treba biti izabrana ovisno o vrsti podloge i završnog premaza.    

Categories: ,
Poliflor impregnacija

Područje upotrebe:
Koncentrat impregnacije za pripremu unutarnjih i vanjskih zidnih površina prije ličenja pokrivnim bojama. Duboko prodire u podlogu, povezuje površinske čestice, smanjuje i ujednačava upojnost podloge te premoštava sitne pukotine (do 100  m). Razrijeđuje se s vodom u omjeru 1: 3 (impregnacija-voda).

Način nanošenja: 1x kistom
Potrošnja: 1l (koncentrata) / 16- 20 m2
Pakiranje: 1 l, 5 l, 20 l

SIMPRA Univerzalna impregnacija

SIMPRA Univerzalna impregnacija izrađena je na bazi vodene emulzije polimernih veziva.

Razrjeđivač: Čista voda.

Primjena: SIMPRA Univerzalna impregnacija duboko prodire u podlogu i ovezuje slabo vezane čestice. Potpomaže učvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te pobojšava prijanjanje DISPERVANA i FASENE Boje za fasade, BETONTON Boje za beton, BRAVO, KEMOPOLA, KEMOPOLA Premium i sličnih disperzivnih boja za unutarnje i vanjske radove.

Način nanošenja: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Prije primjene razrjeđuje se vodom u omjeru 1:1.Preporučamo nanošenje kistom, u jednom sloju.

Izdašnost:10-12 m2/L u jednom sloju, ovisno o upojnosti podloge.
Ne smije se smrznuti!

Pakiranje: 1L, 3L, 5L, 15L

Temeljni premazi

Akril emulzija: Akrilni temeljni premaz i plastifikator

Područje upotrebe: Temeljni premaz prije bojanja s disperzijskim bojama i prije ugradnje mineralnih i akrilnih žbuka, vezni most pri vezanju starog i novog betona, te kao B komponenta kod BAVALITA,  JUBOLINA F i VALITA.

Nanošenje:   Kist</p>
<p> Valjak</p>
<p> Strojno špricanje s pištoljem</p>
<p>

Potrošnja po m2: 100,0 g

Pakiranje: 1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

Rok upotrebe u mjesecima: 18 mjeseci

Skladištenje: Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Ne smije smrznuti.