Čistilo za Pur pjenu

UNIPUR- Čistilo za pur pjenu

Za odstranjivanje svježe PU-pjene, a također i za čišćenje pištolja