Impregnacije

Impregnacije

Impregnacijom
postižemo bolju pripremu površine za daljnju obradu, bolje prijanjanje novog sloja boje, te njezin manji utrošak, a detaljne savjete oko impregniranja pojedinih površina, dobit ćete od našeg osoblja u prodavaonici. Ispravna priprema podloge prije ličenja je značajan faktor koji utječe na estetski izgled i funkcionalnost završnog naliča. Jedna od najvažnijih funkcija impregnacija za zidove je reguliranje upojnosti podloge. Izrazito upojne podloge «povući» će tekuću fazu iz boje ili žbuke te tako umanjiti njihovu zaštitnu i dekorativnu funkciju. Rezultat je veća potrošnja završnog naliča, slabija pokrivnost, nejednolika „flekava“ površina te površinsko brisanje i pucanje premaza. Primjenom impregnacije smanjiti će se i/ili ujednačiti upojnost podloge te učvrstiti stari nalič koji se kreda. Za unutarnje zidove i podove preporučujemo vodorazrjedive impregnacije s velikom moći prodiranja u podlogu, bez mirisa su i štetnih sastojaka, a njihova primjena je jednostavna. Kod bojenja novih i obnavljanja starih zidnih površina pravilna je priprema podloge jedan od najvažnijih faktora koji utječu na kvalitetu i lijep izgled završnog filma boje. S obzirom na to da impregnacija u podlogu duboko prodire, podlogu učvršćuje i smanjuje njenu upojnost te znatno povećava prianjanje unutarnjih kitova i zidnih boja treba biti izabrana ovisno o vrsti podloge i završnog premaza.