Veleprodaja

PE/P lakovi u prahu

Koriste se za zaštitu objekata u eksterijeru kao što su aluminijumska stolarija, ramovi bicikala, metalne ograde, vrtni mameštaj...

Barvit

Suhe boje za bojanje maltera

E/P lakovi u prahu

Zaštita i dekoracija metalnog nameštaja, kuhinjskih aparata, radijatora, automobilskih dijelova.

Titan dioksid

Visokopokrivajući svijetli pigment, koji se koristi kao pokrivni pigment u bojama na bazi lateksa i otapala.